Παράλειψη συνδέσμων

Διαφημιστικό Απόθεμα

Συνδεθείτε με όλους τους κύριους SSPs και ανταλλαγές διαφημίσεων του διαδικτύου.

Premium Απόθεμα

Συνεργαζόμαστε με μια σειρά από εταίρους SSP (πλατφόρμες προμηθευτή) για να επιτρέψουμε στους διαφημιστές να αποκτήσουν ποιοτική επισκεψιμότητα σε χαμηλότερες τιμές όσο το δυνατόν περισσότερο. Προσθέτουμε συνεχώς νέους εταίρους SSP για να βελτιώσουμε την απόδοση της διαφημιστικής πλατφόρμας μας . Στόχος μας είναι να παρέχουμε τις καλύτερες θέσεις διαφήμισης στις καλύτερες ιστοσελίδες και εφαρμογές.

Transparent Traffic

Η PPCmate παρέχει στους διαφημιστές και τα πρακτορεία 100% πλήρη διαφάνεια προκειμένου να λαμβάνουν έξυπνες αποφάσεις αγοράς μέσων. Η διαφημιστική μας πλατφόρμα σας παρέχει πλήρη ορατότητα και πλήρη έλεγχο του κόστους. Προσφέρουμε αγορά μέσων διαφημιστικής επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους αντίστοιχους φορείς προμήθειας αποθεμάτων (inventory sources).

Οι συνεργάτες επισκεψιμότητάς μας

Με τις υπηρεσίες προστασίας μας και των τρίτων, παρακολουθούμε συνεχώς όλες τις διαφημίσεις και
τις πηγές επισκεψιμότητας για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται άμεσα μέτρα για την πρόληψη οποιασδήποτε ζημιάς στο δίκτυό μας.

…και πολλά άλλα!

Η ποιότητα επισκεψιμότητας επαληθεύεται από το AdScore και το MaxMind

Η αποστολή του AdScore και του Maxmind είναι να κατηγοριοποιήσει την επισκεψιμότητα ιστού που δημιουργείται ή αγοράζεται οργανικά από την επιχείρησή σας.
Ανιχνεύει τις ακόλουθες κατηγορίες επισκεψιμότητας: ανθρώπινη, διακομιστή μεσολάβησης, χαμηλής ποιότητας και φυσικά, τα bots.

Ανίχνευση Επισκεψιμότητας Bot

Τα bots αποτελούν συνεχή μερίδα της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει απάτη στις διαφημίσεις, εξάντληση των διαφημιστικών προϋπολογισμών και απώλεια υπολογιστικής ισχύος. Οι προσπάθειές σας σε διαφημιστικές εκστρατείες μπορεί ακόμα και να κλαπούν από bots του Ad Spy.

Προστασία Από Το Scraping

Υποθέτατε ότι η αναπαραγωγή του περιεχομένου σας στο διαδίκτυο μέσω scraping είναι ένα αναγκαίο κακό. Και μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας μόνο με τα captcha διακυβεύοντας την εμπειρία των ανθρώπινων επισκεπτών σας.

Ανίχνευση Χαμηλής Ποιότητας

Η σωστή εστίαση στους χρήστες ανάλογα με τη δυνατότητα αγοράς και τα ποσοστά μετατροπής τους είναι ουσιώδους σημασίας για τη διεξαγωγή κερδοφόρων καμπανιών. Τώρα μπορείτε να ανιχνεύετε ακριβώς τους χρήστες με παλαιά λειτουργικά συστήματα και συσκευές.

Τεχνολογία Διαφήμισης Προγραμματικού Τύπου

Η αγορά διαφημιστικών χώρων προγραμματικού τύπου είναι η αυτοματοποιημένη διαδικασία αγοράς ή πώλησης διαδικτυακών διαφημίσεων σε μεγάλη κλίμακα. Έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλής στον ψηφιακό χώρο ως τρόπος αγοράς αποθέματος, καθώς υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τον διαφημιζόμενο. Αντίθετα με την παραδοσιακή διαφήμιση, όπου οι ακροατές τοποθετούνται χρησιμοποιώντας δημογραφικά στοιχεία ανθρώπων που παρακολουθούν ένα συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα ή διαβάζουν ένα συγκεκριμένο περιοδικό, η διαφήμιση προγραμματικού τύπου πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά και μπορεί να στοχεύσει το κοινό με εξαιρετικά συγκεκριμένα κριτήρια.

Η προγραμματική ανοίγει ανεξίτηλο απόθεμα και έξυπνη στόχευση, προσθέτοντας ένα επίπεδο στην ψηφιακή σας στρατηγική για να σας βοηθήσει να υπερβείτε οποιοδήποτε KPI. Μας επιτρέπει να αγοράζουμε αποθέματα και να στοχεύουμε συγκεκριμένο κοινό με τρόπο που ποτέ πριν δεν είχαμε κάνει, παρέχοντας πιο πλούσιες και έξυπνες διαφημιστικές εμπειρίες. Η τεχνολογία προγραμματικής έχει πρόσβαση σε σχεδόν το 99% όλων των διαδικτυακών διαφημίσεων και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να φτάσουν το κοινό τους όπως ποτέ πριν. Η PPCmate συνεργάζεται με μια σειρά από προγραμματικούς συνεργάτες για να επιτρέψει στους αγοραστές μέσων να αποκτήσουν ποιοτική επισκεψιμότητα σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές γίνεται.

Εγγραφείτε σήμερα στο δίκτυο διαφημίσεων της PPCmate!

Είτε πρόκειται για αύξηση της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας είτε για την απόκτηση χρηστών, αποκτήστε έλεγχο
των αποτελεσμάτων της διαφημιστικής σας εκστρατείας με την RTB πλατφόρμα μας.